Pásové pojezdové ústrojí TERRA TRAC

Šetrný přístup k půdě je výhrou.

Velké styčné plochy pásových pojezdových ústrojí pro sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky a traktory chrání půdu. Díky malé přepravní šířce se mohou po silnici pohybovat rychlostí až 40 km/h.

Pásové pojezdové ústrojí TERRA TRAC

Šetrný přístup k půdě je výhrou.

Velké styčné plochy pásových pojezdových ústrojí pro sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky a traktory chrání půdu. Díky malé přepravní šířce se mohou po silnici pohybovat rychlostí až 40 km/h.

Pásové pojezdové ústrojí TERRA TRAC.

Základní informace, testy a zprávy o zkušenostech


Zkušenost díky praxi.

Na dobrém základě.

"Základem dobré sklizně je zdravá a úrodná půda. Všechna agronomická a agrotechnická opatření zůstanou bez optimálních vlastností půdy bezvýznamná. V praxi musí být přesně dodrženy hlůty pro zpracování půdy, setí a sklízení - a s nejvyšším možným výkonem stroje.

Naše půda - vzácná komodita.

Půda je důležitým základem produkce pro zemědělství. Nelze ji rozmnožit. Na dostupném prostoru musí být generovány dodatečné výnosy požadované pro rostoucí světovou populaci. Hlavním problémem je sladění účinnosti a udržitelnosti. Podniky jsou stále větší a čas na zpracování půdy a sklizení úrody kratší. Zároveň jsou stroje stále větší, výkonnější a také těžší. Výsledkem je zhutnění půdy.

Povrch půdy je naše pracovní místo.

Zhutnění, které vznikne díky traktorům a sklízecím strojům, redukuje póry v půdě.

Důsledkem je nedostatek kyslíku, riziko zamoření a snížení životnosti půdy. Následující plodiny to ukazují zpožděným vývojem, malým výnosem a horším růstem kořenů. Škody, které jsou způsobeny během pouze jedné sklizně, potrvávají roky. Poruchy samozřejmě nejsou nenapravitelné. Hluboké kultivace, meziplodiny nebo vápnění vedou k dlouhodobému obnovení efektivnosti orné půdy. Ale všechna tato opatření stojí peníze. Nebylo by snazší se vyhnout poškození? Při vývoji našich strojů se v CLAAS snažíme minimalizovat nevýhody působící na povrch půdy. Naším cílem je zachovat a chránit nejcennější zdroj všech zemědělců. Protože pro nás to znamená, že půda je naše pracoviště.

TERRA TRAC na sklízecí mlátičce LEXION

Pásový podvozek TERRA TRAC se osvědčil na sklízecích mlátičkách za více než 20 let praktického použití a neustále se vyvíjí, aby splňoval vysoké požadavky našich zákazníků. Dnes je přibližně třetina všech sklízecích mlátiček LEXION a polovina hybridních strojů LEXION vybavena podvozkem TERRA TRAC.

TERRA TRAC na sklízecí řezačce JAGUAR

Kromě známých výhod pásového podvozku TERRA TRAC s ohledem na ochranu povrchu půdy a trakci, je CLAAS prvním výrobcem sklízecích řezaček, který představil optimální řešení integrované z výroby pro jízdu šetrnou k půdě a travním porostům: nově vyvinutá sklízecí řezačka JAGUAR TERRA TRAC s ochranou souvratí.

TERRA TRAC na traktoru AXION

S traktorem AXION 900 TERRA TRAC představuje CLAAS první polopásový traktor s plným odpružením. Rozhodující inovací je integrace odpruženého pásu TERRA TRAC. Pásové ústrojí je založeno na známé technologii sklízecí mlátičky, byla ale speciálně přizpůsobena požadavkům traktoru.