Pásové pojezdové ústrojí TERRA TRAC

Důsledně dále vyvíjeno.

Zemědělství se mění. Aby byly splněny rostoucí požadavky zemědělců a podnikatelů, s ohledem na plošný výkon, flexibilitu a nižší tlak na půdu, rozvíjí CLAAS trvale technologii TERRA TRAC.

Pásové pojezdové ústrojí TERRA TRAC

Důsledně dále vyvíjeno.

Zemědělství se mění. Aby byly splněny rostoucí požadavky zemědělců a podnikatelů, s ohledem na plošný výkon, flexibilitu a nižší tlak na půdu, rozvíjí CLAAS trvale technologii TERRA TRAC.

TERRA TRAC na sklízecí mlátičce LEXION.

Pásový podvozek TERRA TRAC se osvědčil na sklízecích mlátičkách za více než 20 let praktického použití a neustále se vyvíjí, aby splňoval vysoké požadavky našich zákazníků. Dnes je přibližně třetina všech sklízecích mlátiček LEXION a polovina hybridních strojů LEXION vybavena podvozkem TERRA TRAC.

Naši zákazníci si cení především:

 • Šetrného přístupu k půdě díky tlaku na půdu menšímu o 66% než u kolových strojů (Cranfield University, 2006)
 • Rychlého přemístění s rychlostí až 40 km/h a přepravní šířky, která je v souladu s obecnými omezeními silničního zákona
 • Vysokého jízdního komfortu díky patentované kinematice a inteligentní koncepci odpružení podvozku
 • Vyššího výkonu při sklizni díky dlouhému pracovnímu nasazení a dobré trakci s minimálním prokluzem
 • Tichého vedení čelního adaptéru a stabilního chování na trati díky klidným jízdním vlastnostem
 • Vysoké stability v bočním svahu díky velké styčné ploše
 • Potenciálu úspory nákladů díky ochraně struktury půdy a malým nákladům při následujícím zpracování půdy

Dobrý jízdní komfort, velká pojezdová rychlost a malá přepravní šířka usnadňují a urychlují přemisťování.

Zejména s širokými adaptéry podvozky TERRA TRAC významně přispívají k rovnoměrnému a klidnému vedení žacího ústrojí.

Nové pojezdové pásy: nově vyvinutý pojezdový pás se změněným uspořádáním figur dezénu vydrží déle těžké zatížení při jízdě na silnici.

Pro různé modely LEXION jsou k dispozici celkem čtyři různé pásové podvozky TERRA TRAC ve třech šířkách: 635 mm, 735 mm a 890 mm pro obilí a 890 mm pro rýži.

LEXION TERRA TRAC na zkušební stanici.

Není náhodou, že pásové podvozky TERRA TRAC jsou světovým lídrem v zemědělství. V praxi se koncepce pohonu osvědčila tisíckrát. Výhody byly vědecky prokázány studií na Cranfield University ve Silsoe, Velká Británie (2006). Zde bylo zhutnění půdy stanoveno pomocí penetrometru a byly zjištěny jasné rozdíly mezi pneumatikami a pásy:

 • V porovnání s velikými pneumatikami 800/65 R 32 snižuje podvozek TERRA TRAC tlak na půdu sklízecí mlátičky asi o 66% a udržuje ho na nízké hodnotě 0,8 barů, který šetří půdu.
 • I přes velkou hmotnost zaručuje systém TERRA TRAC mnohem menší degradaci půdy. V hloubce mezi 10 a 60 cm to odpovídá průměrně o 65% menší degradaci půdy dle studie ve srovnání s pneumatikami 900/60.
 • Pásy nejdříve vykazují silnější zhutnění do hloubky 12 cm - pod touto úrovní se zhutnění rychle snižuje. V hloubce 40 cm již neexistuje statisticky významný rozdíl vůči nezhutněné půdě. (U pneumatik se stlačení zvyšuje až o 20 cm a zůstává téměř konstantní až do 70 cm.)
 • Prokazatelné zhutnění půdy díky pojezdovému ústrojí zůstává blízko povrchu půdy, takže zhutnění může být odstraněno běžnými opatřeními pro zpracování půdy.
 • Pásový podvozek opouští „jízdní stopu“, na které jedou zadní pneumatiky, takže se zamezí dalšímu zhutňování.
 • V důsledku velmi snížené spotřeby výkonu v následném zpracování půdy jsou náklady na palivo a práci sníženy.

 • Měřené zhutnění půdy způsobené pneumatikami a pásovým podvozkem

  Zdroj: Dirk Ansorge, Cranfield University, Silsoe (2006)

 • Změřená tažná síla pro hluboké kypření po přejezdu pneumatik a pásového podvozku

  1 hloubkové kypření po použití pneumatik (je potřebných 240 k)

  2 hloubkové kypření po použití pneumatik (je potřebných 88 k)

  Výhody pro následné zpracování půdy:

  V důsledku nižšího zhutnění půdy se může při dalším zpracování půdy šetřit palivo a pracovní doba. Tažná síla potřebná k hlubokému kypření ve 45 cm je po přejezdu pásovým pohonem o 36% nižší než po použití kolové sklízecí mlátičky. Mělčí zhutnění pásy umožňuje snížení pracovní hloubky až o 10 cm, čímž se dále snižuje potřeba tažného výkonu z 240 k na 88 k. To odpovídá snížení spotřeby výkonu o 63%.

  Zdroj: Dirk Ansorge, Cranfield University, Silsoe (2006)