Měření rostlin s CROP SENSOR

Produktivita a účinnost jsou klíčová slova dnešního moderního zemědělství. Pouze ti, kteří úspěšně zvládnou za těchto okolností hospodařit, mohou přežít v době kolísavých trhů a nejistých politických podmínek a udržitelně zajistit tuto základnu pro budoucí generace.

Měření rostlin s CROP SENSOR

Produktivita a účinnost jsou klíčová slova dnešního moderního zemědělství. Pouze ti, kteří úspěšně zvládnou za těchto okolností hospodařit, mohou přežít v době kolísavých trhů a nejistých politických podmínek a udržitelně zajistit tuto základnu pro budoucí generace.

CROP SENSOR.

CROP SENSOR představuje nástroj, který optimalizuje aplikaci dusíkového hnojiva, růstových regulátorů nebo přípravků pro ochranu rostlin různých kultur. Optimální zásobování dusíkem značně ovlivňuje výnosy i kvalitu. S ohledem na ochranu přírodních zdrojů je aplikováno pouze takové množství, které je potřeba.

Okruh Precision Farming. Kapacita plochy pod kontrolou.

Dosažení ekonomicky smysluplných maximálních výnosů je cílem každého zemědělce. Zde platí, že každá plocha je jednotlivě na základě přirozených podmínek posouzena a obhospodařovaná.

Mezi nejvíce zavedené dílčí povrchové aplikace patří:

  • Hloubkové hnojení
  • N-hnojení
  • Setí
  • Ochrana rostlin

Základní hnojení a vápnění.

Výsledky analýzy půdy dodávají ve spojení s odpovídajícím zónováním základní údaje pro specifické, dílčí plochy základního hnojení a vápnění. Technická realizace je jednoduchá, ekonomický přínos je spojen s umístěním: Čím větší jsou rozdíly v zásobování živinami, tím větší jsou možné úspory. Se softwarem od CLAAS je vytváření map jednoduché pro každého.

Kompletní řešení od plánování až po vytvoření mapy: Mapa zásob živin a hodnota pH ukazují, kde je půda nedostatečně zásobená. Zde cíleně provádíme hnojení, popř. vápnění tam, kde je to nutné pro optimální zásobování rostlin. To pomáhá šetřit peníze - to je důležité především v době, kdy stoupá cena hnojiva!

Variabilní N-hnojení. Pro lepší růst.

Vedoucí provozu potřebují kompletní a doplněný balíček produktů, který jim nabídne všechny možnosti a zároveň ponechá plnou svobodu volby.

Komponenty - všechny od společnosti CLAAS:

  • Online-senzorový systém
  • Terminál ISOBUS k ovládání a dokumentaci.
  • Volitelně: mapy potenciálních výnosů

Variabilní setí: Tak, jak je potřeba, co nejméně často, jak je to možné.

Už při setí má smysl vzít v úvahu různé podmínky. Dle druhu půdy má smysl různá hustota setby, protože především podmínky pro klíčení a výnosový potenciál jsou rozdílné. Tak dnes určuje většina zemědělců pro svoje jednotlivé zakázky různé množství osiva.

Výhody a využití.

  • Vyvážené porosty
  • Využití potenciálu výnosů
  • Jednodušší výmlat

Variabilní ochrana rostlin.

Vedle cíleného hnojení dusíkem nabývá stále více na významu cílená ochrana rostlin. Významná je dnes oblast využití regulátorů růstu. Ty mohou ve spojení s hnojením dusíkem a optickým senzorem rostlin stanovit postup ošetření rostlin. Ten se stanoví na základě tzv. Biomaseindexu. V zásadě by měly slabé porosty s nízkým indexem dostat méně regulátoru růstu než průměrný porost. Při aplikaci průměrného množství by byl totiž silně omezen v růstu. To přináší snížení výnosu. Silnější porosty by mohly na základě potenciálu zásob živin dostat odpovídající vyšší dávku.