Pásové pojezdové ústrojí TERRA TRAC

Šetrný přístup k půdě je výhrou.

Velké styčné plochy pásových pojezdových ústrojí pro sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky a traktory chrání půdu. Díky malé přepravní šířce se mohou po silnici pohybovat rychlostí až 40 km/h.

Pásové pojezdové ústrojí TERRA TRAC

Šetrný přístup k půdě je výhrou.

Velké styčné plochy pásových pojezdových ústrojí pro sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky a traktory chrání půdu. Díky malé přepravní šířce se mohou po silnici pohybovat rychlostí až 40 km/h.

Technika.

Výkonný stroj.

Koncepce pohonu TERRA TRAC s patentovanou kinematikou spojuje spolehlivost, komponenty s dlouhou životností a dokonalou techniku.

  • Pružný pohon: Umožňuje nepřerušovaný záběr, který nedokážou pohony ozubenými koly.
  • Velká kola: velká vodící kola zabraňují rychlému boření do půdy a umožňují lepší vyjíždění ze stopy při extrémních podmínkách. Velký průměr vede dále k větší kontaktní ploše k podvozku a umožňuje efektivní přenos sil.
  • Hydropneumatické odpružení: chytrý systém odpružení se stará o vysoký komfort jízdy a o menší zatížení stroje, přičemž jsou vodící kola a opěrné kladky jednotlivě odpruženy. To umožňuje pojezdovou rychlost až 40 km/h a značně lepší stabilitu při zatáčení.
  • Automatické napínání pásového podvozku: stabilní pásový podvozek je napínán pomocí hydraulického válce. To zabraňuje prokluzu. Napínání je neustále elektronicky kontrolováno. Při poklesu tlaku je řidič upozorňen přes CEBIS.

Výhody.

Koncepce pohonu TERRA TRAC přesvědčí zemědělce a podnikatele po celém světě díky následujícím vlastnostem:

  • Velká styčná plocha u přepravní šířky v souladu s obecnými omezeními silničního zákona
  • Zamezení tlaku na půdu a ochrana struktury půdy
  • Méně prostojů, méně prokluzu, méně spotřeby paliva a větší stabilita ve svahu díky optimální trakci
  • Vyšší výkon v kampani díky dlouhému pracovnímu nasazení, také v obtížných podmínkách
  • Rovnější, s následujícím zpracováním půdy jednoduše pro odstranění jízdních stop
  • Pohodlné pracoviště na poli a na silnici také při vysoké rychlosti do 40 km/h díky plně odpruženému pásovému pojezdovému ústrojí

Tyto výhody mají vliv na efektivitu podniků a vytvářejí enormní potenciál pro úsporu nákladů. Zachování dobré struktury půdy je základním předpokladem pro dobré výnosy. Také náklady na hnojivo mohou být minimalizovány díky dobré struktuře půdy, protože zdravá půda může mobilizovat dostupné živiny lépe než utužená.

Použití pásového pojezdového ústrojí TERRA TRAC může vést také k úspoře paliva. Následné zpracování půdy lze provést s menší tažnou silou, protože zhutnění je pouze povrchové, na rozdíl od jiných pohonných systémů stejné hmotnostní třídy. Dobrý trakční výkon pásového ústrojí zvyšuje tažnou sílu a tím výkonnost při stejné spotřebě.

Celkový přístup.

Výhody konceptu TERRA TRAC jsou zřejmé a u sklízecích mlátiček se osvědčují více než 20 let. Aby bylo možné plně využít potenciál systému, je důležité, ochranu půdy brát jako komplexní koncept. Z tohoto důvodu by se mělo s půdou během celého procesu, tj. během všech pracovních operací, zacházet šetrně. Proto je pro CLAAS logickým důsledkem tento koncept přenést také na traktor a sklízecí řezačku, aby mohli zemědělci a dodavatelé služeb ošetřovat a zpracovávat jejich pozemky a půdu od setí po sklizeň.