S chytrým zemědělstvím šetřit náklady.

Se softwarem a hardwarem chytrého zemědělství šetříte náklady a dáváte základ přesnému zemědělství.

S chytrým zemědělstvím šetřit náklady.

Se softwarem a hardwarem chytrého zemědělství šetříte náklady a dáváte základ přesnému zemědělství.

Chytré zemědělství:Přesné zemědělství a snížení nákladů s digitálním řešením

Chytré stroje a nářadí mají potenciál snížit náklady zemědělským podnikům. Díky digitálnímu propojení, automatické dokumentaci a preciznímu zemědělství máte k dispozici nástroje, díky nimž bude Váš podnik vhodný pro chytré zemědělství.

objevit CLAAS chytré zemědělství

Co je chytré zemědělství?

Chytré zemědělství se zpočátku nejeví konkrétně. Pravděpodobně již dnes vedete Váš podnik inteligentně i bez digitálních pomocníků. S nimi mohou být ale každodenní procesy jednodušší, automatizované a lepší. Chytré zemědělství znamená, že zemědělské stroje, nářadí, pracovní procesy a vedení podniku jsou vzájemně digitálně propojeny. Na základě dostupných údajů o strojích a provozních datech mohou aplikace chytrého zemědělství pomoci plánovat a dokumentovat pracovní postupy, abyste mohli činit spolehlivá rozhodnutí.

Stupeň 1: Precizní zemědělství s optimalizovanými stroji

S elektronickými palubními systémy pro optimalizaci strojů uděláte první krok k chytrému zemědělství. S asistenčními systémy, jako je CEMOS od CLAAS, zajistíte nejlepší možné nastavení Vašeho zemědělského stroje. Vy, nebo řidič, určujete, zda má být práce s traktorem, sklízecí mlátičkou nebo sklízecí řezačkou zaměřena na maximální efektivitu nebo maximální výkon. Na základě tohoto zadání systém automaticky určí nejlepší možné nastavení Vašeho traktoru nebo sklízecí mlátičky. Při zpracování půdy se například zjišťují správné hodnoty zatížení, tlaku v pneumatikách nebo zatížení motoru. Pro sklizeň může systém automaticky nastavit stroj, aniž by řidiči věnoval čas na rozhodování. Asistenční systémy pro optimalizaci stroje pomáhají optimalizovat proces sklizně.

S integrovaným systémem řízení s podporou GNNS ve Vašem zemědělském stroji, jako je GPS PILOT CEMIS 1200 od CLAAS, můžete také zajistit přesné výsledky na poli při zpracování půdy, setí, hnojení, ošetřování a sklizni. Definováním optimální vodicí stopy před zahájením práce lze automatizovat řízení a trasy, což zaručuje optimální výsledky bez neefektivního překrývání. Jste tedy na dobré cestě k preciznímu zemědělství.

Stupeň 2: Propojené zemědělské stroje

Díky pokročilému systému správy dat můžete neustále sledovat celý svůj vozový park zemědělských strojů. To je pro chytré zemědělství zásadní – protože závěry pro budoucí plánování a nadcházející pracovní kroky můžete dělat pouze tehdy, když víte, kdy který stroj vykonal určitou práci a jaký je jeho aktuální stav. S řešeními, jako je Machine connect od CLAAS, jsou data, jako je použitá nastavení stroje, pracovní stav, spotřeba paliva a poloha, přenášena na Váš online portál prostřednictvím mobilní komunikace a zpřístupněna v reálném čase. Dokončená práce se automaticky zapíše do Vaší dokumentace. S inteligentním síťovým propojením Vašich strojů můžete udělat první krok v dokumentaci, aniž byste museli cokoliv dělat sami, a můžete získat všeobecný přehled pro budoucí plánování.

Stupeň 3: Celý podnik v jednom softwaru se systémem řízení zemědělských podniků

Poslední krok v chytrém zemědělství uděláte sloučením všech dat plánování a dokumentace Vaší farmy do systému řízení farmy. Se softwarovými řešeními, jako je 365FarmNet, můžete minimalizovat své administrativní úsilí a také dohlížet na dodržování požadavků. Systém správy farmy vám poskytuje přehled o všem, co je pro vás důležité, od správy farmy a pěstování plodin až po přesné farmářské údaje a správu vozového parku. Zároveň můžete plánovat budoucí práci, například vytvářením aplikačních map na základě satelitních snímků, plánováním jízdních pruhů a definováním dalších pracovních kroků.

Pro koho je chytré zemědělství a precizní zemědělství vhodné?

To nejlepší na chytrém zemědělství: Hodí se v podstatě pro každý zemědělský podnik. Vzhledem k různým vstupním úrovním může každá společnost zdokonalovat krok za krokem. Každý, kdo již pokročil ve svém digitálním vývoji, může snadno rozšířit svůj repertoár o další hardwarová a softwarová řešení. Nezáleží na velikosti farmy: Velké farmy samozřejmě těží z optimalizace, ale menší farmy, jako jsou rodinné farmy, si také povedou lépe s chytrým zemědělstvím a aplikacemi precizního zemědělství.

Chytré zemědělství: Digitální aplikace Vám umožní soustředit se na to podstatné

Je jedno, zda se rozhodnete Váš zemědělský podnik plně digitalizovat, nebo začnete krok za zkrokem: řešení chytrého zemědělství zajistí, že ušetříte náklady a zabráníte ztrátám. Především Vám ale umožní soustředit se na to důležité: na zemědělství. U všech ostatních nezbytných administrativních a plánovacích činností Vám automatizace s chytrým hospodařením může usnadnit život.

objevit CLAAS chytré zemědělství