CEMOS kalkulátor.

Spočítejte si nyní Vaši individuální výhodu prostřednictvím CEMOS pro traktory.

CEMOS kalkulátor.

Spočítejte si nyní Vaši individuální výhodu prostřednictvím CEMOS pro traktory.

CEMOS kalkulátor.

Spočítejte si nyní Vaši osobní výhodu!

Jaké výhody přináší CEMOS podniku? Zde zadejte své individuální provozní parametry.

 • Zdroj dat:

  KTBL sběr zemědělských dat

  Kuratorium pro techniku a stavby v zemědělství (Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft eV - KTBL) je registrované sdružení s členy z různých zemědělských oblastí jako je věda, hospodářství, správa a poradenství. Cílem je shromáždit a analyzovat fakta a údaje pro zemědělskou cílovou skupinu. Cílem je podpora rozvoje zemědělského inženýrství a výměna znalostí. KTBL je financován federálním ministerstvem výživy a zemědělství. Data stroje KTBL (MaKost) obsahují informace o 2 000 zemědělských strojích a jsou pravidelně aktualizována. Náklady na opravu zahrnují náklady na materiál a mzdy, údržbu a servis a také výměnu opotřebitelných dílů. Náklady na opravu jsou průměrné hodnoty, které vyplývají z celé životnosti stroje. Pokud se stroj nepoužívá do konce jeho životnosti (12 let nebo 10 000 hodin), použijí se k úpravě hodnot převodní faktory KTBL.

  Součástí výpočtů jsou náklady na zaměstnance - globální předpoklad. Předpokládané náklady na zaměstnance: Náklady na zaměstnance se mohou lišit dle dané země.

  Úspora paliva a zvýšení plošného výkonu vychází z testu DLG 7096. Předpokládaná cena paliva : 1€/l.

  Výpočet úspory energie a tím i možné snížení CO2 je založen na BLE-výpočtu jednotlivých opatření. (BLE: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung - Federální agentura pro zemědělství a výživu)