Dovybavení systému řízení GPS

Tam, kde je potřeba. Přímo na poli.

Ani velmi dobrý řidič nemůže mít neustále vše pod kontrolou.

Dovybavení systému řízení GPS

Tam, kde je potřeba. Přímo na poli.

Ani velmi dobrý řidič nemůže mít neustále vše pod kontrolou.

Dovybavení systému řízení GPS.

Rozdělení systému řízení:

 • Plně automatický: GPS PILOT, aktivní ovládání hydraulické soustavy systému řízení
 • Podpora: GPS PILOT FLEX, elektrický volant pro paralelní jízdu
 • Manuální: GPS COPILOT, optické paralelní řízení pro řidiče

Automatické systémy.

 • Aktivně zapojte hydraulickou soustavu systému řízení vozidel
 • K dispozici nabídka korekčních signálů CLAAS pro všechny požadavky přesnosti
 • Poskytují nejvyšší jízdní komfort a přesnost
 • Terminál systému řízení a navigační počítač lze flexibilně použít na několika strojích
 • Spojení strojů díky pevnému uložení funkce řízení technologie ventilů ve stroji

Výhody:

 • Vysoká přesnost u všech rychlostí
 • 25 km/h až 400 m/h (v závislosti na modelu)
 • Ideální také pro speciální plodiny

GPS PILOT s terminálem S10.

GPS PILOT navádí stroj pomocí satelitního signálu bezpečně v paralelních jízdních pruzích. Tento systém napomáhá k zajištění využití plné pracovní šířky a redukuje přesahy. Tím dosahujete vyšší kvality práce s kratšími pracovními časy - nezávisle na viditelnosti a počasí. GPS PILOT je ovládán přes terminál S10 i přes terminál S7.

AUTO TURN.

Funkce AUTO TURN umožňuje automatické otáčení stroje na souvrati. Ty jsou tak rychleji přesně ve zvolené stopě, vyvarují se přesahům a mohou se tak plně soustředit na nastavení pracovního nářadí. S virtuální linií souvrati v terminálu S10 je AUTO TURN dokonce ještě pohodlnější.

Asistenční systém řízení.

 • Vstup do automatického řízení
 • Asistenční systém řízení aktivně zasahuje do řízení
 • Flexibilní použití elektirckého volantu na více strojích je možné
 • K dispozici nabídka korekčních signálů CLAAS pro všechny požadavky přesnosti
 • Bez zásahu do hydrauliky
 • Stroj je řízen automaticky podél paralelních stop
 • Všechny funkce GPS PILOT

U CLAAS: GPS PILOT FLEX

GPS PILOT FLEX.

Automatický volant GPS PILOT FLEX je možné používat v různých strojích. V době sklizně jej tak lze využít ve sklízecí mlátičce či řezačce a nakonec může být zapojen do traktoru. GPS PILOT FLEX můžete používat také ve starších strojích CLAAS i ve strojích vyrobených jinými výrobci.

Manuální systémy.

GPS COPILOT.

Vstupní model s mnoha funkcemi.

 • Paralelní řízení pomocí světelné lišty nebo LED ukazatele
 • Zobrazení udává úhel natočení kol
 • Směr jízdy je korigován
 • Přesnost závisí na zobrazení a dovednostech řidiče
 • Ideální pro práce bez kolejových řádků (hnojení, použití herbicidů)

Ideální pro:

 • Základní zpracování půdy
 • Aplikace hnojiva
 • Aplikace kejdy
 • Aplikace hnoje
 • Aplikace vápna
 • Všechny práce bez orientačních bodů (kolejové řádky)

GPS COPILOT.

CLAAS nabízí s GPS PILOT, nástupním modelem systémů řízení podporovaných satelitem, základní navádění.

Řidič řídí stroj, podporovaný satelitním signálem s bezplatnou licencí EGNOS, s přesností GPS + / – 15 až 30 cm bezpečně v paralelních jízdních pruzích i jízdních křivkách.

Systém napomáhá k zajištění využití plné pracovní šířky a umožňuje redukovat překrytí. Tak je dosažena vyšší kvalita práce při kratší době pracovního nasazení také při obtížných světelných a klimatických podmínkách.