Ovladače CEMOS jsou nepřekonatelné.

CEMOS AUTOMATIC je samoučící se asistenční systém pro řidiče. Jeho automatické funkce Vás a Vaše řidiče podporují během celého pracovního procesu. Na základě parametrů zemědělské ekonomiky jako kvalita zrna, kvalita výmlatu, čistota, kvalita slámy a průchodnost kontroluje systém senzory a nastavení.

Ovladače CEMOS jsou nepřekonatelné.

CEMOS AUTOMATIC je samoučící se asistenční systém pro řidiče. Jeho automatické funkce Vás a Vaše řidiče podporují během celého pracovního procesu. Na základě parametrů zemědělské ekonomiky jako kvalita zrna, kvalita výmlatu, čistota, kvalita slámy a průchodnost kontroluje systém senzory a nastavení.

Konfigurujte CEMOS AUTOMATIC individuálně.

Řidič rozhodne.

Dáte systému své požadavky, co se týká kvality zrna a úrovně ztrát. CEMOS AUTOMATIC během sklizně optimalizuje výkon Vašeho stroje, aby přesně splnil Vaše kritéria.

Sestavte si vlastní řešení CEMOS.

Základní nebo plná verze, Váš systém CEMOS AUTOMATIC konfigurujte zcela individuálně. Podle toho, které funkce mají smysl na Vašem poli a které optimalizují Vaši práci.

Automatické nastavení žacího ústrojí VARIO prostřednictvím CEMOS AUTO HEADER.

Druhá stříbrná medaile byla porotou udělena za rozšíření systému CEMOS pro sklízecí mlátičku LEXION o CEMOS AUTO HEADER. Pro usnadnění práce řidiče při výmlatu vyvinul CLAAS CEMOS AUTO HEADER - asistenční systém, který automaticky přizpůsobí nastavení žacího ústrojí jako délku stolu a vertikální a horizontální pozici přihaněče aktuálním podmínkám sklizně.

Ovládání na základě naměřených údajů laserovým senzorem jako jsou údaje o vibracích zaznamenaných senzorem výšky posouvaného materiálu v šnekovém dopravníku. To má za následek rovnoměrný posun sklízecí mlátičky, což v konečném důsledku zlepšuje výsledek výmlatu a umožňuje stálou práci s maximálním výkonem.

Funkce CEMOS AUTOMATIC.

CEMOS DIALOG Vás motivuje.

Asistenční systém pro řidiče CEMOS DIALOG Vás vede dotazem k optimálnímu nastavení stroje. Pokud potvrdíte jeho návrhy, CEMOS DIALOG provede nastavení přímo.

AUTO CROP FLOW rozpozná zátěžové špičky.

AUTO CROP FLOW neustále sleduje rychlost mláticího mechanismu, sekundární separace a motoru. Pokud je překročena nastavená hranice prokluzu, zahájí systém akci, aby zabránil vniknutí dalšího materiálu do stroje. Tím se zabrání prostojům, poškození nebo přetížení.

AUTO SLOPE čistí ve svahu.

Kopcovitá pole jsou výzvou pro čištění zrna. Při jízdě do kopce musí být sníženy otáčky ventilátorů, při jízdě ze svahu musí být zvýšeny. AUTO SLOPE Vám ulehčuje práci tím, že nastavuje otáčky ventilátoru v závislosti na podélném sklonu.

 • Zvyšujete průchodnost a snižujete ztrátu zrna ve svahu.
 • Výkon čištění zůstává vždy stabilní.
 • Tok materiálu při čištění je zachován.

CRUISE PILOT reguluje tempo.

Optimální rychlost sklizně zvyšuje Váš výkon v kampani. V závislosti na vytížení motoru je regulován automaticky systémem CRUISE PILOT. Tak si můžete vybrat ze tří strategií:

 1. Maximální průchodnost s kontrolou ztrát: vždy sklízíte na hranici výkonu stroje.
 2. Konstantní průchodnost: všechny agregáty jsou i při měnících se podmínkách rovnoměrně vytíženy.
 3. Tempomat: pracujete s konstantní rychlostí sklizně.

CEMOS AUTO CLEANING.

Přes parametry otáček ventilátoru a otevření horního a spodního síta reguluje CEMOS AUTO CLEANING automaticky čištění. Na pozadí systém permanentně testuje různá nastavení pro optimalizaci výkonu. Změní-li se parametry jako výnos, kvalita zrna, průchodnost nebo vlhkost, reaguje CEMOS AUTO CLEANING okamžitě.

CEMOS AUTO THRESHING.

Systém zlepšuje výkon mláticího ústrojí a primární separace. Plně automaticky reguluje vzdálenost mláticího koše a otáčky mláticího bubnu. Porovnání všech možných nastavení pro optimalizaci výkonu probíhá na pozadí. Data, na nichž je to založeno, jsou dodávána mnoha senzory ve stroji.

CEMOS AUTO SEPARATION.

Sklízecí mlátičky CLAAS HYBRID permanentně optimalizují prostřednictvím CEMOS AUTO SEPARATION sekundární separaci. Nově nastavuje otáčky rotoru a pozici klapek rotorů automaticky, jakmile se změní podmínky sklizně. Bez povšimnutí řidiče kontroluje CEMOS AUTO SEPARATION různá nastavení na pozadí a vybírá tu nejlepší možnost.

Sklizeň na hranici.

CEMOS AUTOMATIC najde nezávisle nejlepší nastavení pro každé pole.

 • Vaši řidiči budou mít značně usnadněnou práci
 • Dosáhnete větší průchodnosti a nejvyšší čistoty zrna
 • Efektivita spotřeby paliva Vašeho stroje se zlepšila
 • Nemáte žádné výpadky z důvodu chybného nastavení
 • Efektivně redukujete náklady a úsilí